Charlottenlund videregående skole

 

Velkommen

Denne undervisningen er basert på utvalgte lærebøker. Oppgavene i bøkene er digitalisert på word filer klar til besvarelse. Som supplement til oppgavene er det lagt ut framvisninger (PowerPoint) fra lærebøkene, elev- og lærerlaget. Det er også laget oppgaver som ikke inngår i lærebøkene men er innenfor den læreplanen du jobber med. Din lærer /instruktør vil velge de oppgavene som passer deg og din opplæringplass best. Du vil også finne egentester som du kan teste dine kunnskaper på.

Denne websiden fungerer best på nett men vil også fungere på IFI, server, pc, usb penn, cd, dvd og andre lagringsmedier som fek dropbox (som trenger nett). Uten nett tilgang vil linkene til eksterne sider ikke fungere samt filer som trenger programvare. Alle oppgaver og underviningesdokumenter fungerer som om du skulle være på nett.

Ta godt vare på ditt undervisningsopplegg slik at du kan ta det med deg til andre undervisningsplasser. Samler man opp så har man til slutt en kompetanse som kan dokumenteres. Etterhvert som du besvarer og utfører oppgavene på ditt nivå skrives de ut og legges i en perm eller lagres i din mappe på serveren/pc.

Sidesitat: Mot er ofte mangel på innsikt, mens feighet ikke sjelden beror på god informasjon

-