Charlottenlund videregående skole

Kriminalomsorgen

 

 

Elevinformasjon og Hms

Dine Skole Dokumenter
HMS Filer og Dokumenter
Faneark 1 -12 HMS
Fane 1 logg uke + kjørelogg maskin Internkontroll
Fane 2 "Ny på skolen" Kvalitetssikring
Fane 3 Regler og rutiner Hendelse skjema
Fane 4 Oversikt opplæring Vernerunde skjema
Fane 5a Læreplan VG 1 BA + veiledning Avik skjema
Fane 5b Prosjekt til fordypning + veiledning Forskrift Stillas
Skoleruta Forskrift .....
Elevsamtale 1 Forskrift .....
Elevsamtale 2 Forskrift .....
Evaleringskjema av opplæringen Forskrift .....
Opplæringsplan skjema Forskrift .....
Dokument... Forskrift .....
Dokument... Forskrift .....

Sidesitat: Et land regjerer man etter regler og måte. Krig fører man uten regler og med list.